AEO certificaat

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een dergelijk certificaat biedt hen allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de Douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status.
Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. De AEO-status en de richtlijnen voor toekenning van de status, zijn gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening.
 Bij toetsing en afgifte in het kader van het AEO-concept in Nederland gebruikt de Douane de volgende kernelementen:
•    Het uitgangspunt van de Douane - horizontaal toezicht op de hele logistieke keten - is gebaseerd op georganiseerd vertrouwen.
•    De Douane maakt maximaal gebruik van alle waarborgen die het bedrijfsleven al biedt, waaronder bestaande veiligheidssystemen.

Voordelen:

Door de introductie van de Authorised Economic Operator-status, bestaat de goederenstroom voor de Douane uit twee delen: goederen van gecertificeerde bedrijven en goederen van niet-gecertificeerde bedrijven. Aan gecertificeerde bedrijven biedt de Douane bepaalde faciliteiten.
De houder van een AEO-certificaat:
•    wordt aan minder fysieke en document controles onderworpen
•    wordt met voorrang gecontroleerd als hij voor een controle wordt geselecteerd
•    kan vragen of een controle op een bepaalde plaats gebeurt
•    wordt bij een latere vergunningaanvraag niet gecontroleerd op eerder gecontroleerde criteria

Houders van een certificaat Veiligheid en het gecombineerde certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid hebben ook de volgende voordelen:
•    voorafgaande kennisgeving bij controles
•    minder gegevens verstrekken in de summiere aangifte
•    erkenning AEO-veiligheidscertificering door andere landen (buiten de EU)

Voorafgaande kennisgeving douanecontrole
De Douane stuurt de voorafgaande kennisgeving douanecontrole bij het binnenbrengen van goederen alleen naar de indiener van de summiere aangifte als deze een AEO-certificaat heeft. Dit kan zijn een:
•    AEO-certificaat Veiligheid (AEO-S)
•    gecombineerde certificaat Douanevereenvoudigingen/Veiligheid (AEO-F)
Marktdeelnemers zonder AEO-certificaat krijgen de kennisgeving douanecontrole pas op het moment dat de goederen worden gelost. Ook afhandelaren (luchtzijde) en stuwadoors (maritiem) met een certificaat AEO-S of AEO-F krijgen een bericht over een voorgenomen douanecontrole.
Wederzijdse erkenning
De Europese Commissie werkt met een aantal landen, zoals de VS en China, aan wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen. Als deze wederzijdse erkenning in werking treedt, zullen deze landen zendingen van AEO-gecertificeerde bedrijven minder controleren. Met Japan is wederzijdse erkenning al in werking getreden.
Zekerheidstelling
Het ministerie van Financiën heeft besloten om de zekerheidstelling voor bedrijven met een AEO-certificaat te verminderen. Dit maakt de AEO-status aantrekkelijker voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Adviesbureau Ahrens heeft ervaring voor het verkrijgen van een AEO-certificaat en kan uw onderneming de juiste ondersteuning bieden bij het verkrijgen van een AEO-certificaat. Wij kunnen, afhankelijk van uw wensen, zowel de benodigde documentatie verzorgen/intergreren in uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem als ook de aanvraag en de begeleiding tot het AEO-certificaat verzorgen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.