BedrijfsHulpVerlening (BHV) ontruimingsplan

Een (BHV, bedrijfshulpverlening) ontruimingsplan beschrijft precies wat er moet gebeuren in geval van nood om zoveel mogelijk mensen veilig uit een gebouw te krijgen. Al tijdens het opstellen van een ontuimingsplan wordt een voorbereiding gemaakt op de te volgen werkzijze bij een calamiteit en evacuatie. Adviesbureau Ahrens heeft ervaring met het maken van ontruimingsplannen voor overheden, zorginstellingen en bedrijfs- en openbare gebouwen. De uitgevoerde RI&E dient als basis voor het opstellen van een bhv ontruimingsplan. Ook de (minimale) jaarlijkse ontruimingsoefening kan begeleid worden door Adviesbureau Ahrens.

Voor het opstellen van een ontruimingsplan maken wij gebruik door goedgekeurde ontruimingsplannen voor openbare gebouwen of van de norm NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen. Ook de ontruimingsplattegronden kunnen wij voor u verzorgen (indien gewenst ook volgens NEN 1414:2007). Op een ontruimingsplattegrond staan de (nood-)uitgangen aangegeven, maar ook waar de blusmiddelen of een EHBO koffer zich bevinden, of waar men dient te verzamelen (verzamelpunt) bij een calamiteit.  

Een werkgever is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen voor zijn werknemers en andere werknemers te aanzien van:

* Eerste hulp bij ongevallen.

* Het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen bij ongevallen.

* Alarmering en ontruiming.

* Communicatie en verbindingen met externe hulpdiensten.

Dat laaste is geen basistaak van een bedrijfshulpverlener, maar kan wel bij de hulpverleners ondergebracht worden.

Er dienen tijdens de bedrijfstijd voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar te zijn voor een effectieve inzet bij eerste hulp, brandbestrijding, en het alarmeren en evacueren van de aanwezige werknemers. De Risico inventarisatie en evalutaie (RI&E) vormt de basis voor maatwerkinvulling van de BHV. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico's geinventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en de uitrusting van BHV-ers vastgesteld. 

BHV is een onderdeel van het arbobeleid en draagt bij tot de beheersing van de veiligheidsrisico's in de onderneming. Het beleid en de organisatie van de BHV vloeit voort uit de risico invenatrisatie en evaluatie. Het BHV beleid moet passen bij de aard van de bedrijfsvoering de gebouwgebonden factoren en risico's vanuit de omgeving van de onderneming.

De volgende factoren zijn maatgevend voor de taken, competenties, opleiding, uitrusting en omvang van de BHV-organisatie.

1. Specifieke risico's in de bedrijfsvoering.

2. Het aantal aanwezigen.

3. Het aantal niet zelf redzame personen.

4. De aard, grootte en complexiteit van het gebouw.

5. De beschikbaarheid en opkomsttijd van proffesionele hulpverleningsdiensten.

6. Risico's uit externe omgeving.

 

Een klein bedrijf met weinig risico's heeft meestal genoeg aan de parate beschikbaarheid van één BHV-er. Grotere bedrijven met meer risico's en complicerende factoren dienen meer inzet te plegen om tot een doeltreffende BHV organisatie te komen.

Neem voor het opstellen van een ontruimingsplan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.