Pré EBIS inspecties

EBIS , the European Barge Inspection Scheme, is operationeel geworden op 1 juli 1998. EBIS is ontwikkeld door de olie - en chemische industrie als onderdeel van de zelfverplichting, de veiligheid bij het gebruik van binnenvaarttankers op een hoger niveau te brengen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaarttanker is een belangrijke speler bij de distributie van olieproducten en chemicaliën in Europa. Het gebruik van kwaliteitsvolle tankschepen vermindert de kans op ongelukken of waterverontreiniging aanzienlijk. De belangrijkste doelstelling van EBIS is een systeem te beheren dat objectieve gegevens m.b.t. de veiligheid en kwaliteit van tankschepen ter beschikking stelt. Een EBIS lid kan deze gegevens benutten om de een gewogen beslissing te nemen een schip al dan niet te gebruiken of aan een terminal te ontvangen.

Hoe is EBIS ontstaan?
Toenemende aandacht voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-zaken heeft er bij aardoliemaatschappijen en chemische bedrijven toe geleid de risico's bij het gebruik van een tankschip voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen te reduceren door de kans te minimaliseren dat een schip ingehuurd of tot een terminal toegelaten wordt, dat niet aan hun eisen voldoet. Het verladend bedrijfsleven introduceerde daartoe in toenemende mate inspecties aan boord voor verlading en pre-charter inspecties.
De voordelen van een gezamenlijk Europees controlesysteem, analoog aan soortgelijke systemen voor de zeevaart, onderkennend, hebben een aantal oliemaatschappijen en chemische bedrijven samengewerkt om een systeem voor tankschepen in de binnenvaart te ontwikkelen.
Uit dit samenwerkingsverband is EBIS voortgekomen.

Het streefdoel van EBIS is dat iedere tanklichter jaarlijks geïnspecteerd wordt.

Adviesbureau Ahrens heeft ruime ervaring met het begeleiden van de EBIS inspecties (ook met de vernieuwde EBIS vragen 2012). Maar wij doen meer. Wij kunnen zogenaamde Pré EBIS inspecties voor u uitvoeren aan boord van uw schip, om te bepalen of het schip klaar is voor de volgende EBIS inspectie. Wij geven (indien noodzakelijk) aan welke acties nog ondernomen moeten worden, zodat u aan de eisen van de EBIS inspecteurs kunt voldoen. Indien gewenst kunnen wij dan ook aanwezig zijn bij de EBIS inspectie zelf, om de schipper met raad en daad bij te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.