VGM Checklist Aannemers (VCA)

De VCA is voortgekomen uit en in eerste instantie ontwikkeld door de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op "best practices" van de (petro)chemie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie op voorwaarde dat aan alle eisen, voorkomend uit dat systeem, wordt voldaan.

VCA certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties.

Voor het verkrijgen van een VCA certificaat dient het VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) beheerssysteem van de aannemer beoordeeld te worden. De VGM prestaties van aannemers zijn o.s. gebaseerd op een goed functionerend VGM beheersysteem van de aannemer ten behoeve van de medewerkers en medewerkers van onderaannemers alsook op een goed functionerend VGM beheerssysteem van de opdrachtgever ten behoeve van de medewerkers van de opdrachtgever werkzame aannemers en onderaannemers.

Bij VCA certificatie worden 3 niveaus onderscheiden, te weten:

VCA*                        Gericht op beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

VCA**                       Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM structuur.

VCA Petrochemie     Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM structuur, alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de                                               petrochemie.

 

Indien u een VCA certificaat wilt behalen kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen desgewenst u dit traject in zijn geheel of deels begeleiden.