Nieuws

Authorised Economic Operator (AEO) -certificaat aanvragen bij de douane

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een dergelijk certificaat biedt hen allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de Douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status.

Adviesbureau Ahrens kan ondersteuning bieden om dit certificaat te behalen.

Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. De AEO-status en de richtlijnen voor toekenning van de status, zijn gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

* het certificaat Douanevereenvoudigingen

* het certificaat Veiligheid

* een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid

 

De mate waarin een bedrijf faciliteiten bij de controle krijgt, is afhankelijk van:

* het soort certificaat

* de rol die een bedrijf binnen de logistieke keten vervult